dzieci rowerach na ścieżce rowerowej

W czerwcu 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Współpraca międzygminna na rzecz niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności mieszkańców”.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w lutym 2017 roku, jako wniosek partnerski siedmiu gmin, którym przewodziła Gmina Słomniki.

Umowę partnerską zawarły gminy: Słomniki, Miechów, Charsznica, Gołcza, Iwanowice, Sułoszowa i Krzeszowice.

Dzięki realizacji projektu powstało 26,05 km ścieżek rowerowych

Na terenie Gmina Słomniki powstały cztery odcinki tras pieszo-rowerowych na obszarze miasta: pomiędzy ul. Okrzei i Kolejową, wzdłuż ul. Kolejowej, przy ul. oraz od ul. św. Jana Pawła II do ul. Poniatowskiego. W sumie ścieżki mają ponad 2,3 km długości. Przy tej ostatniej trasie został wybudowany też parking park&ride na 56 miejsc, w tym 3 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Ponad 3,3 km tras rowerowych wraz z wiatami i miejscami postojowymi powstało w gminie Sułoszowa. Rowerzyści mogą bezpiecznie jeździć ulicami: Skalną, Olkuską i Krakowską w Sułoszowej, a w Woli Kalinowskiej: ul. Ojcowską i Zielną. Wiaty rowerowe zostały wybudowane przy zespole szkół w Sułoszowej, szkole podstawowej w Sułoszowej, zespole szkolno-przedszkolnym w Wielmoży, zespole szkół w Woli Kalinowskiej, urzędzie gminy w Sułoszowej i tamtejszym ośrodku zdrowia. Oprócz tego powstały dwa parkingi park&ride, każdy po 10 miejsc postojowych, dodatkowo wyposażone w wiaty na rowery. Parkingi zostały wybudowane przy punktach przesiadkowych w Wielmoży (przy remizie OSP) oraz w Sułoszowej (przy sklepie Promyk).

Nowe trasy rowerowe powstały na terenie gminy Krzeszowice w miejscowości Wola Filipowska. Ścieżka została poprowadzona wzdłuż drogi gminnej i oddzielona od niej krawężnikiem, a także ponad rowem melioracyjnym. Inwestycję uzupełnia MOR zlokalizowany w pobliżu stacji PKP w Woli Filipowskiej, na którym rowerzyści mogą skorzystać z wiaty, stojaka rowerowego, stołu z ławkami i tablicy informacyjnej.

Podobne inwestycje zrealizowała gmina Iwanowice. Prawie 5 km tras rowerowych uzupełniają 2 MOR-y, w Iwanowicach i Biskupicach. Rowerzyści z gminy Charsznica zyskali ponad kilometrową trasę rowerową oraz kilkanaście punktów w miejscowościach całej gminy, w których będą mogli zostawić swój rower, żeby zrobić zakupy, iść do szkoły czy przesiąść się na komunikację zbiorową.

Z podobnych udogodnień mogą korzystać rowerzyści w gminie Gołcza. Nowe trasy rowerowe łączą: Ulinę Wielką z Chobędzą (ok. 2,4 km), Przybysławice ze Szreniawą i stacją kolejową „Gajówka” (ok. 3,4 km), Ulinę Wielką i Mostek (ok. 3,7 km) oraz Żarnowicę i Czaple Małe (ok. 2,3 km). W sumie nowe trasy mają prawie 10 km. Na każdym z tych odcinków dodatkowo powstały punkty przesiadkowe ze stojakami rowerowymi.

W gminie Miechów powstały trasy pieszo-rowerowe i rowerowe oraz miejsca obsługi i wypoczynku rowerzystów. Początek inwestycji jest zlokalizowany w zachodniej części gminy, a następnie przebiega przez miejscowości: Podmiejska Wola, Miechów (miasto) i Bukowska Wola.

Wartość projektu wg umowy to 19.828.099,59 zł, dofinansowanie 11.954.928,53 zł.

Natomiast wydatki rzeczywiście poniesione przez wszystkie gminy biorące udział w projekcie to 20.549.443,72 zł, z czego całkowite wydatki kwalifikowane zostały określone w wysokości 15.121.336,38 zł a otrzymane dofinasowanie wyniosło 11.954.928,53zł.

Dotacja została przyznana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

 Film o ścieżkach rowerowych na terenie gminy Słomniki TUTAJ.