tablica informująca o dofinansowaniu, w tle przejście dla pieszych

Inwestycje drogowe zrealizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.

  1. Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+172 do 0+177 (w tym przejście dla pieszych w km 0+175) w miejscowości Słomniki, Gmina Słomniki

Dofinansowanie w wysokości 44 280,00 zł

    

Koszt zadania: 143 934,56

  1. Przebudowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+078 do 0+083 (w tym przejście dla pieszych w km 0+080) w miejscowości Słomniki, Gmina Słomniki

Dofinansowanie w wysokości 64 678,00 zł

Koszt zadania: 80 848,17 zł