W związku z utrzymującymi się oraz prognozowanymi także na kolejne dni przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy upałami 2/3 stopnia, tj. temperaturą maksymalną powyżej 34 st. C, informujemy o czym należy pamiętać w gorące dni:

Aby bezpiecznie przetrwać upały:

 • należy ograniczyć opalanie, ponieważ zbyt długie przebywanie na słońcu jest szkodliwe dla organizmu, który łatwo może ulec przegrzaniu, a skóra poparzeniu. Należy przebywać na słońcu nie dłużej niż maksymalnie 2 godz., stosując przy tym filtry ochronne;
 • dzieci i osoby starsze nie powinny wychodzić z domu, a jeżeli jest to niezbędne,
  to koniecznie z nakryciem głowy;
 • w ciągu dnia należy zamykać w domu okna i żaluzje, by ograniczyć napływ gorącego powietrza do pomieszczeń (szczególnie po stronie nasłonecznionej). Okna należy otwierać nocą, kiedy temperatura jest niższa – jeżeli oczywiście warunki bezpieczeństwa na to pozwalają;
 • należy unikać forsownego wysiłku fizycznego w najgorętszej porze dnia. Wysiłek fizyczny, jak np. bieganie może doprowadzić do odwodnienia, skurczów mięśni spowodowanych odwodnieniem i utratą minerałów, przegrzaniem organizmu lub udaru cieplnego;
 • pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt w zaparkowanym pojeździe. Temperatura w nagrzanym samochodzie może dochodzić do
  50 – 60 0C;
 • należy nosić lekką i przewiewną odzież z tkanin naturalnych, w jasnych kolorach. Wspomoże to właściwą termoregulację organizmu;
 • należy nawadniać organizm – pić dużo wody, najlepiej niegazowanej;
 • należny unikać picia kawy oraz napojów zawierających duże ilości cukru – sprzyjają one odwodnieniu organizmu;
 • osoby przyjmujące leki, powinny być w kontakcie z lekarzem, aby sprawdzić, jaki wpływ mają one na termoregulację i równowagę wodno-elektrolitową;
 • jeśli odczuwamy zawroty głowy, osłabienie, niepokój lub dotkliwe pragnienie i ból głowy, należy skontaktować się z dyspozytorem medycznym, dzwoniąc pod numer alarmowy. Jeśli to możliwe należy przenieść się w chłodne miejsce;
 • należny unikać skrajnych temperatur – osoby, które pracują w klimatyzowanych pokojach nie powinny od razu wychodzić na zewnątrz, gdzie panuje upał – może to spowodować szok termiczny, zwłaszcza u starszych i bardzo młodych ludzi;
 • będąc nad wodą, należy pamiętać, że nie wolno gwałtownie wchodzić do niej bezpośrednio po opalaniu – zanim zaczniemy pływać, należy opłukać ciało wodą, do której wchodzimy i dopiero wtedy powoli się w niej zanurzyć;
 • będąc w podróży, należy częściej robić przerwy i odpoczywać w zacienionych miejscach, by złagodzić negatywny wpływ wysokich temperatur na koncentrację;
 • w upalne dni należy przygotowywać lekkie posiłki, bazujące na owocach i warzywach, które dostarczają organizmowi niezbędnych składników mineralnych i witamin, a unikać tłustych, smażonych i wysokokalorycznych dań, które dodatkowo obciążają i tak zmęczony upałem organizm;
 • należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ sprzyja to odwodnieniu organizmu.

 

Dzieci:

 • należy ubierać dziecko w lekką, przepuszczającą powietrze, jasną odzież oraz zakładać mu czapeczkę z daszkiem;
 • należy chronić dziecko przed słońcem, m.in. używając parasolki nad wózkiem nawet wtedy, kiedy ten stoi w ocienionym miejscu;
 • należy podawać dziecku letnie, lecz nie zimne napoje, w szczególności ziołowe i/lub owocowe herbatki, a także wodę mineralną lub sok;
 • należy kąpać dziecko w letniej (nie zimnej) wodzie;
 • nie należy nosić dziecka w nosidełku, gdyż w upalne dni może być mu niewygodnie i gorąco;
 • przed wyjściem z dzieckiem na spacer, należy zabrać ze sobą nawilżone chusteczki oraz butelkę z napojem;
 • należy smarować dziecko kremami z wysokim filtrem ochronnym;
 • nie należy wychodzić z dzieckiem na zewnątrz w porze, kiedy jest najbardziej gorąco;
 • wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi bakterii salmonelli, dlatego też należy unikać pokarmów z surowych jajek, a także często myć dokładnie ręce.

 

Osoby starsze:

 • zwykle przyjmują większe ilości leków. Podczas upałów, gdy organizm się odwadnia, stężenie leków w organizmie może się zwiększyć nawet do zagrażającego życiu. W związku z tym powinny one bardzo uważnie monitorować swoje samopoczucie,  a przede wszystkim stosować się do zaleceń związanych z postępowanie podczas upałów.

 

Jednocześnie w trakcie upałów wzrasta ryzyko pożarów na obszarach zalesionych. Podatność lasów na pożar zależy przede wszystkim od warunków pogodowych. Wpływają one na wilgotność ściółki, której spadek poniżej 28% znacznie zwiększa podatność na zapalenie ściółki. Las jest doskonałym materiałem palnym. Jednak – aby powstał pożar – potrzebne jest źródło ognia.

Aby uniknąć pożarów w lasach, apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzeganie podstawowych zasad:

 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:
  • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
  • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  • palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych
   do pobytu ludzi.
 2. Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:
  • 0 - brak zagrożenia;
  • I - zagrożenie małe;
  • II - zagrożenie duże, bądź ostrożny;
  • III - zagrożenie katastrofalne, nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych.

Telefony alarmowe w razie niebezpieczeństwa:

112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego

999 – Pogotowie Ratunkowe

601 100 100 – numer ratunkowy nad wodą (WOPR)

601 100 300 – numer ratunkowy w górach (GOPR)

Dalsze przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych - do 31 lipca 2022r.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające, do 31 lipca 2022 r. do godz. 23:59, obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 192 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP ) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 193 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego).

Prezes Rady Ministrów wprowadza stopnie alarmowe na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane służbom za pośrednictwem numeru telefonu 112

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Urząd Miejski w Słomnikach  oraz Biuro Powiatowe  ARiMR w Krakowie zaprasza na szkolenie z zakresu:  "Nowe zasady rejestracji zwierząt Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym, zapobieganie ASF, które odbędzie się w dniu 04 lipca 2022 r. o godz. 11:00 na sali obrad w Urzędzie Miejskim w Słomnikach – ul. Kościuszki 64.

Kilka miesięcy webinariów, spotkań i szkoleń, zakup nowego sprzętu komputerowego, oświetleniowego i nagłośnieniowego – to tylko niektóre z działań, jakie pracownicy Centrum Kultury w Słomnikach zrealizowali w ramach projektu „Kultura bez dystansu – MGCK bliżej”.

Zjawisko: susza hydrologiczna

Stopień: 1

Ważność: od godz. 11:36 dnia 27.06.2022 do odwołania

Obszar: Zlewnia Przemszy i przyrzecze Wisły (małopolskie, śląskie)

Przebieg: W związku z występującymi niskimi przepływami wody oraz prognozowanymi nieznacznymi opadami atmosferycznymi, w kolejnych dniach w zlewni Przemszy i przyrzeczu Wisły spodziewane jest dalsze utrzymywanie się przepływów wody poniżej SNQ.

Szanowni Państwo,

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022r. o godz. 15.00. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

W dniu 30 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się  XXXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach. Sesja będzie transmitowana na portalu YouTube, a wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

1/ Nieruchomość położona w miejscowości Słomniki

Obręb:                                                  Słomniki  

Jedn. ewid.:                                          Słomniki

Oznaczenie działek ewidencyjnych według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości oraz powierzchnia:

1077/4 o pow. 0,1024 ha i 1192/4 o pow. 0,0584 ha

Nr księgi wieczystej:                            KR1S/00001833/2

Cena wywoławcza:                              100 580,00 zł (słownie: sto tysięcy pięćset osiemdziesiąt tysięcy) netto + VAT

Do sprzedaży nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT obowiązujące
w dniu sprzedaży nieruchomości.

 

 1. Opis nieruchomości

Nieruchomość położona w Słomnikach przy ul. Proszowskiej składająca się z dwóch przylegających do siebie działek o numerach 1077/4 i 1192/4 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona, porośnięta trawą, krzewami oraz drzewami. Ma kształt zbliżony do trapezu równobocznego, rozciąga się w kierunku północny-zachód i południowy-wschód ze spadkiem w kierunku północno-zachodnim. Dojazd do działek możliwy dwustronnie – od strony północnej bezpośrednio z ul. Proszowskiej (działka nr 1447/2) i od strony południowej bezpośrednio z ul. Chełmońskiego (działka nr 1114/69).

 1. Przeznaczenie działki wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 1077/4 znajduje się w swej zachodniej stronie w pasie głębokości do około 5,0 m w terenach tras komunikacyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolem – KDZ, w swej wschodniej stronie w pasie głębokości około 10,0 m do 16,0 m w terenach tras komunikacyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolem – KDD, natomiast pozostała część działki znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczonej na rysunku planu symbolem – A56MN. Działka nr 1192/4 znajduje się w swej wschodniej stronie w pasie głębokości około 10 m w terenach tras komunikacyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolem – KDD, natomiast pozostała część działki znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku plany symbolem – A56MN. Ponadto przez ww. działki przechodzi linia telekomunikacyjna napowietrzna.

 • Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 sala obrad godz. 10.30
  w dniu 26.07.2022 r.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej kupna – sprzedaży nieruchomości.

 1. Wadium w wysokości 10 000,00 zł należy wpłacić do dnia 21.07.2022 r.

Postąpienie winno wynosić nie mniej niż 1% oferowanej ceny.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu, podanego wyżej wadium w terminie
do 21.07.2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Słomnikach w Banku Spółdzielczym w Słomnikach nr:
39 8614 0001 0000 0000 0420 0019.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 21.07.2022 r.  wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

 1. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie znaków granicznych odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
 2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości. Firma lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
 • Koszt sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego i opłaty sądowe ponosi nabywca.
 • Jeżeli nabywca ustalony w wyniku przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Burmistrz Gminy Słomniki może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Burmistrz Gminy Słomniki może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słomnikach pok. nr 8 lub 9.
  Tel. 012 388-11-02 wew. 108 lub 109.
 3. Ogłoszenie o przetargu umieszczono na stronach internetowych Gminy Słomniki www.slomniki.pl ,w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słomnikach.    

       

Słomniki, dnia 07.06.2022 r.

 

1/ Nieruchomość położona w miejscowości Prandocin

Obręb: Prandocin  

Jedn. ewid.: Słomniki

Oznaczenie działek ewidencyjnych według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości oraz powierzchnia:

395 o pow. 0,3653 ha                           

Nr księgi wieczystej: KR1S/00024326/2

Cena wywoławcza: 36749,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć zł) netto + VAT

Do sprzedaży nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT obowiązujące
w dniu sprzedaży nieruchomości.

 1. Opis nieruchomości

Działka nr 395 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona, porośnięta trawą, krzewami oraz drzewami. Ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta z wycięciem we wschodnim boku, rozciąga się w kierunku północ-południe. Dojazd do działki jednostronny – od strony południowej bezpośrednio z drogi gminnej wewnętrznej – działki nr 393 utwardzonej kamieniem. Przez działkę przechodzi linia napowietrzna średniego napięcia oraz telekomunikacyjna.

 1. Przeznaczenie działki wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 395 znajduje się w swej północnej stronie w pasie głębokości około 23 m w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem H4.MN1, natomiast pozostała część działki znajduje się w terenach rolniczych oznaczonych na rysunku planu symbolem H5.R. Działka znajduje się w pasach izolujących tereny cmentarne od innych terenów (50 m i 150 m od granicy cmentarza) oraz w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej. Przez działkę przechodzi linia napowietrzna SN oraz linia telekomunikacyjna napowietrzna.

 • Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 sala obrad godz. 12.00
  w dniu 26.07.2022 r.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej kupna – sprzedaży nieruchomości.

 1. Wadium w wysokości 3 700,00 zł należy wpłacić do dnia 21.07.2022 r.

Postąpienie winno wynosić nie mniej niż 1% oferowanej ceny.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu, podanego wyżej wadium w terminie
do 21.07.2022 r. na konto Urzędu Miejskiego w Słomnikach w Banku Spółdzielczym w Słomnikach nr:
39 8614 0001 0000 0000 0420 0019.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 21.07.2022 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

 1. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie znaków granicznych odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
 2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości. Firma lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
 • Koszt sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego i opłaty sądowe ponosi nabywca.
 • Jeżeli nabywca ustalony w wyniku przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Burmistrz Gminy Słomniki może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Burmistrz Gminy Słomniki może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słomnikach pok. nr 8 lub 9.
  012 388-11-02 wew. 108 lub 109.
 3. Ogłoszenie na stronach internetowych Gminy Słomniki slomniki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

 

Słomniki, dnia 07.06.2022 r.

Podkategorie