orkiestra przed świetlicą

W maju 2021 roku została podpisana umowę o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Niedźwiedziu”.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w czerwcu 2017 roku, natomiast ze względu na brak środków w Instytucji Wdrażającej, wniosek został umieszczony na liście rezerwowej i w roku 2021 został skierowany do dofinansowania.

Pomimo umieszczenia projektu na liście rezerwowej Gmina Słomniki podjęła się realizacji zadania, które dotyczyło modernizacji budynku, w którym mieści się filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słomnikach, a także zostały przeznaczone pomieszczenia na utworzenie świetlicy wiejskiej dla mieszkańców Ratajowa.

W pierwszym etapie został wykonany remont elewacji oraz zadaszenia, który obejmował m.in. następujące prace:

- wymianę rynien i rur spustowych,

- wymianę obróbek blacharskich dachu,

- przemurowanie kominów,

- pokrycie dachu papa termozgrzewalna DKD na istniejącym podłożu papowym, płytami styropianowymi laminowanymi obustronnie papa,

- wymianę okien i drzwi zewnętrznych,

- remont schodów zewnętrznych i zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych,

- wykonanie opaski z kostki betonowej przy budynku

-remont instalacji odgromowej i remont balkonów zewnętrznych.

Jako następne zostały wykonane prace związane z termomodernizacją budynku, które zwiększyły izolacyjność ścian.

W latach 2019 – 2020 został przeprowadzony remont wewnątrz budynku, który obejmował roboty związane z wykonaniem tynków wewnętrznych, nowych posadzek, malowaniem ścian i wymianą stolarki drzwiowej wewnętrznej. Zostały wykonane roboty sanitarne oraz elektryczne w pomieszczeniach budynku.

Ponadto zostały wykonane roboty drogowe wokół budynku obejmujące m.in.: drogę dojazdową, zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej (8 miejsc+1 dla niepełnosprawnych) oraz chodniki z krawężnikami i place z betonowej kostki brukowej.

Jako ostanie zostało wykonane w roku 2021 zadanie polegające na zakupie mebli oraz wyposażenia RTV i AGD na potrzeby świetlicy wiejskiej. Zostały zakupione następujące elementy wyposażenia: stoliki świetlicowe, krzesła, wieszaki na ubrania, lodówkę i telewizor.

Wartość projektu wg umowy to 812.542,23 zł, dofinansowanie 422.498,96 zł. Natomiast wydatki rzeczywiście poniesione zostały na kwotę 792.224,64 zł, a otrzymane dofinasowanie w formie refundacji wyniosło 407.498,96 zł

Dotacja została przyznana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.