W ramach promocji adopcji bezdomnych zwierząt Gmina pokrywała koszty zabiegów weterynaryjnych, zabiegów sterylizacji i kastracji, leczenia, szczepień bezdomnych psów i kotów, które po przeprowadzeniu zabiegów zostały adoptowane.

W 2020 r. zadanie to realizowane jest w ramach porozumienia z Fundacją „Człowiek dla Zwierząt” i na podstawie umowy z Gabinetem Weterynaryjnym, lek. Wet. Mariusz Czerwonka, Prandocin Wysiołek 61, 32-090 Słomniki. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, gmina zawarła umowę o współpracy z gospodarstwem rolnym położonym w miejscowości Orłów.