A A A
Sprzęt dla OSP

Strażacy z Miłocic i Słomnik otrzymali specjalistyczny sprzęt, który pomoże lepiej realizować akcje w terenie  w obecnym stanie epidemii.

OSP Słomniki i OSP Miłocice – jednostki będące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym otrzymały sprzęt do akcji w dobie epidemii. Każda jednostka otrzymała opryskiwacz spalinowy wraz z następującym sprzętem: 5 kg koncentratu – środka wirusobójczego (umożliwia sporządzenie 500 litrów roztworu wirusobójczego), 4 kombinezonów, 4 półmasek ochronnych FFP2, paczki 50 par rękawiczek ochronnych nitrylowych, 1 l oleju silnikowego do opryskiwaczy oraz 4 szt. gogli ochronnych. Opryskiwacz spalinowy służy do profesjonalnej dezynfekcji pomieszczeń, sprzętów użyteczności publicznej, może też służyć do gaszenia pożaru i neutralizacji zanieczyszczeń na drodze, takich jak np. rozlanych płynów.

Gmina Słomniki jako jedna z niewielu otrzymała dwa takie zestawy ze specjalistycznym sprzętem, większość gmin otrzymała po jednym zestawie.

Zakup urządzeń dezynfekujących wraz ze środkiem wirusobójczym i środkami ochrony indywidualnej to jeden z elementów programu Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Inwestycja realizowana przez Urząd Marszałkowski WM wraz z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. Więcej o tym na stronie UMWM.

foto: UMWM