trójkąt z wykrzyknikiem

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk podpisał zarządzenia, które do 31 sierpnia 2024 roku przedłużają trzy stopnie alarmowe:

 drugi stopień alarmowy (BRAVO) i drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP) na całym terytorium RP

drugi stopień alarmowy (BRAVO) dla polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami RP.

Poprzednio zarządzenia premiera Morawieckiego obejmowały stopnie alarmowe do 31 maja br. do godz. 23:59.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

  1. Stopień BRAVO-CRP jest drugim, z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
  2. Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a  w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.